Att det är varmare i städer än ute på landet beror i hög grad på att de asfalterade gatorna och vägarna absorberar mer solenergi än gräs, träd och andra växter.
Slumpa information
Tips på studentpresent!