Bamses skapare är Rune Andréasson
Slumpa information
Tips på studentpresent!